HANKE

HANKKEEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Kehitetään + 16-vuotiaisiin kohdentuvaa nuorisotyötä suomalaisissa Kanuuna-verkostoon kuuluvissa kaupungeissa. Lisätään tietoa ja ymmärrystä yli 16-vuotiaisiin nuoriin liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista. Vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista osaamista. Mahdollistetaan nuorisotyöntekijöille valtakunnallisissa vertaisryhmissä toimiminen. Edistetään nuorten aktiivista toimijuutta. Pohditaan. Tutkitaan. Uudistetaan nuorisotyötä.

TOTEUTUS

Hankkeessa Kanuuna-kunnissa työskentelevät nuorisotyöntekijät suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisia käytännöllisiä kehittämisprojekteja. Nuorisotyöntekijöistä muodostetaan vertaisryhmiä, joissa jaetaan +16-vuotiaisiin liittyvää tietoa ja kokemuksia, sparrataan projekteja ja keskustellaan nuorisotyön arjesta. Hankkeen toteutuksesta ja ohjauksesta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu  ja Kanuuna-verkosto. Hanketta toteutetaan vuosina 2016–2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Kanuuna-kuntien rahoituksella.

TAUSTAA

Hankkeen idea perustuu Minnesotan yliopiston käytäntölähtöisen kollektiivisen tiedontuottamisen ja oppimisen malliin. Mallissa oman työn kehittämisessä hyödynnetään tutkivaa otetta ja vertaisoppimista. Kyseessä on ”Walkabout Fellowship”.

Tässäkin hankkeessa ollaan ”Walkaboutilla” – tehdään kehittämistä pohdiskellen ja tutkiskellen, vertaisryhmän tuella.

Uutiset